Колекції Електронної бібліотеки

Історія України (з найдавніших часів до 21 ст.)

Всесвітня історія

Етнографія України. Українці

Релігія. Теологія (Богослов'я)

Джерелознавство. Допоміжні історичні дисципліни

Історична географія

Історія населених пунктів та адміністративно-територіального устрою України. Краєзнавчі видання

Історія Києва та його околиць

Генеалогія

Право. Юридичні науки

Воєнна наука. Військова справа

Історія економічної думки

Довідкові видання (довідники, адресні книги, архівні довідники)

Статистичні джерела

Бібліографічні видання. Бібліографія

Періодичні та продовжувані видання

Видання іноземними мовами

Біографістика (Персоналії)

Книгознавство. Книгодрукування

Видання кириличного друку

Видання ВУАН 1919-1941 рр.

Філософські науки. Психологія

Наукознавство. Історія науки

Історія освіти

Бібліотечна справа. Бібліотеки

Музеї. Музейна справа. Музеєзнавство

Історія мистецтва. Мистецтвознавство

Історія світової культури

Мовознавство. Філологія

Літературознавство. Художня література

Шевченкіана

Видання Національної історичної бібліотеки України

Сучасні видання (з дотриманням вимог авторського права)