Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархівний довідник, Том 8, книга 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області

Видання

перелік авторів (інші автори)
Державна архівна служба України
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
упорядники:
Зворський Сергій
Патик Вікторія
Автори описових статей:
Лях Г. В.
Бортник І. В.
Руденко Ю. С.
Назва
Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархівний довідник, Том 8, книга 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області
Місце видання (Походження)
Київ
Рік видання
2013
Мова
Українською
Формат
text/pdf
Розмір файлу
1,48 МБ
Бібліографічний опис
Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник, Том 8, книга 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – Київ, 2013. – 385 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - ISBN 966-8225-56-7.
Ідентифікатор / Шифр
ID 5667
902.5(03)
А876
Предметні рубрики
Архівна справа України, архіви обласні.
Довідкові видання, архіви України, Обласний архів Хмельницької області.
Архівні заклади України, Хмельницька область, довідники.
Правовласник
Електронна копія надійшла як обов'язковий безоплатний примірник від УНДІАСД за посиланням: https://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21
Права доступу
Згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року (набрав чинності 1 січня 2023 року) інформаційні ресурси в Електронній бібліотеці «Історична спадщина України» представлені лише з науковою та навчальною некомерційною метою. Використання цитат або фрагментів тексту з документа рекомендується здійснювати з посиланням на Електронну бібліотеку «Історична спадщина України», без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів.
Якщо ви вважаєте, що розміщення цього ресурсу порушує ваші авторські права просимо звернутись за адресою: nibu.kyiv@ukr.net
Анотація
Багатотомний міжархівний довідник “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України” включає відомості про колекції метричних книг, що відклалися в центральних архівах України та в державних архівах областей України. До тому 8, що складається з двох книг, включено відомості про метричні книги, що знаходяться у фондах Державного архіву Хмельницької області.
Медіа
mbv8-b2.pdf