Видання Національної історичної бібліотеки України

Колекція

Видання

Розширений пошук
 • Світлана Смирнова : Біобібліографічний покажчик / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: С. Смілянець, О. Михайлова, Н. Горська ; ред. Н. Волошінська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2024. - 22 с. : іл. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 18).
 • Михайлова Ольга Володимирівна : Біобібліографічний покажчик / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2016. - [19] с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 8).
 • Мусіна Зейтуна Хамзяївна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - [16] с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 13).
 • Вощевська Наталія Григорівна : ілюстрована бібліографія / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. С. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - [24] с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 10).
 • Приліпко Тетяна Аркадіївна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. С. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 18 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 9).
 • Стегній Дарія Георгіївна : біобібліографічна пам'ятка / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. С. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 1 арк. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 11).
 • Смілянець Світлана Іванівна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - [14] с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 12).
 • Макаренко Лерій Леонідович : біобібліографічний покажчик / М-во культури України. Національна історична бібліотека України ; уклад.: В. П. Кисельва, Т. С. Кудласевич, З. Х. Мусіна ; ред. О. В. Михайлова ; керівник проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2014. - [12] с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 6).
 • Історична спадщина України - світовий доступ в електронному форматі : [буклет про спільний проєкт НІБУ та компанії «Електронні архіви України» при підтримці Міністерства культури і туризму України, «Української бібліотечної асоціації», Молодіжної громадської організації «Асоціація молодих науковців «Інтелектуальне лідерство»»]. - Київ, 2011. - 6 с. - (Цінуй минуле - створюй майбутнє).
 • Національна історична бібліотека України : [буклет-путівник бібліотекою]. - Київ, 2012. - 8 с. : іл. - (Відкрий свят для себе, а Україну - для світу).
 • Журнал «Основа: южно-русскій литературно-ученый вестник», 1861-1862 : систематичний покажчик змісту / МКІП. Національна історична бібліотека України ; упоряд.: О. Покропивна, М. Цінська ; ред.: О. Михайлова, С. Смирнова ; координатор проєкту Н. Волошінська ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2023. - 149, [9] с. - Назва на обкладинці: Журнал «Основа». Систематичний покажчик змісту 1861-1862 рр.
 • Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення : збірник тез і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції, 8 листопада 2023 р., м. Київ / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Центр дослідження історико-культурної спадщини України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Кафедра інформ. технологій ; ред. кол. А. Скорохватова (голова) [та ін.]. - Київ, 2023. - 394 с. - (VIІ Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).
 • Марченко Оксана Ігорівна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; уклад.: О. В. Михайлова, Н. Д. Хівренко ; ред. Т. С. Кудласевич ; кер. проєкту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2014. - 12 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 5).
 • Кудласевич Тетяна Степанівна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; уклад.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проєкту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2014. - 20 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 4).
 • Валентина Павлівна Кисельова : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; уклад.: Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2014. - 23 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 1)
 • Комська Алла Миколаївна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред. О. В. Михайлова ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2014. - 20 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 2).
 • Навроцька Валентина Дмитрівна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред.: О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2014. - 12 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 3).
 • Бажан Олег Григорович : Біобібліографічний покажчик / Київ. міськ. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Нац. іст. б-ка України ; передм. О. Реєнта ; уклад. О. Гончаров; ред.: Г. Єфіменко, С. Смілянець. – Київ : Ліра-К, 2023. – 121 с. – (Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України в особах). - ISBN 978-617-520-700-0.
 • Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 34. Методичне забезпечення краєзнавчої діяльності бібліотек України: сучасні напрями та форми / Національна історична бібліотека України ; підгот. В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2023. - 44 с.
 • Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліографічний покажчик (2017-2021) / М-во культури та інформ. політики України. Нац. іст. б-ка України ; підгот.: В. П. Кисельова ; ред.: О. В. Михайлова ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2022. - 173 с.
 • Берлинський Максим Федорович : біобібліографічний покажчик / Нац. спілка краєзнавців України. Київська міська орг-ція, Нац. іст. б-ка України ; наук. ред. О. П. Реєнт ; уклад.: О. Гончаров, А. Петровський, З. Х. Мусіна. - Київ, 2021 (2020). - 45 с. - (Києвознавство в особах). - ISBN 978-617-7399-99-41-3.
 • Горська Наталія Олексіївна : біобібліографічний покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. С. М. Смирнова, кер. проекту, ред. С. І. Смілянець, відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2021. - 27 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 16). - Заголовок обкладинки: Національна історична бібліотека України в особах. Випуск 16.
 • Скорохватова Алла Віталіївна : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; відп. за вип. С. І. Смілянець. - Київ, 2018. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 14). - Заголовок обкладинки: Національна історична бібліотека України в особах. Випуск 14.
 • Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017 : систематичний покажчик змісту / НАН України, Інститут історії України ; Нац. спілка краєзнавців України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; заг. ред. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська ; уклад. О. Михайлова, ред.: В. Киселова, І. Чеховська. – Київ, 2019. – 399 с. - ISBN 978-617-7399-27-7
 • Сучасний дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці : бібліографічний покажчик / НАН України. Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред. О. Лисенко ; наук. консультант Г. Боряк ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2018. - 573 с.