Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017 : систематичний покажчик змісту

Видання

перелік авторів (інші автори)
Національна академія наук України, Інститут історії України
Національна спілка краєзнавців України
Міністерство культури України
Національна історична бібліотека України
упорядник:
Михайлова Ольга Володимирівна
редактор
Кисельова Валентина Павлівна
Чеховська Інна Володимирівна
науковий редактор:
Маньковська Руслана Вікторівна
загальний редактор:
Реєнт Олександр Петрович
відповідальна за випуск
Скорохватова Алла Віталіївна
Назва
Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017 : систематичний покажчик змісту
Місце видання (Походження)
Київ
Рік видання
2019
Мова
Українською
Формат
text/pdf
Розмір файлу
2,74 МБ
Бібліографічний опис
Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017 : систематичний покажчик змісту / НАН України, Інститут історії України ; Нац. спілка краєзнавців України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; заг. ред. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська ; уклад. О. Михайлова, ред.: В. Киселова, І. Чеховська. – Київ, 2019. – 399 с. - ISBN 978-617-7399-27-7
Ідентифікатор / Шифр
ID
А41947
91(01)
К774
Предметні рубрики
Збірники бібліографічні, краєзнавчі.
Краєзнавство, журнал, систематичний покажчик змісту.
Правовласник
Видання підготовлене фахівцями Бібліотеки і зберігається у фонді Національної історичної бібліотеки України.
Права доступу
Згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року (набрав чинності 1 січня 2023 року) інформаційні ресурси Електронної бібліотеки «Історична спадщина України» мають бути використані лише з навчальною та науковою некомерційною метою. Використання цитат або фрагментів тексту з документу рекомендується здійснювати з посиланням на Електронну бібліотеку «Історична спадщина України», без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів. Якщо ви вважаєте, що розміщення цього ресурсу порушує ваші авторські права просимо звернутись за адресою: nibu.kyiv@ukr.net
Медіа
Kraeznavstvo.pdf